Produsul a fost adăugat în coș cu succes Ne cerem scuze - stoc temporar epuizat

TERMENI & CONDIȚII


Vizualizarea, comandarea sau folosirea produselor prezentate pe site-ul www.paintpoint.ro implică acceptarea Condițiilor detaliate mai jos. Vă recomandăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile pentru utilizarea cât mai optimă a website-ului www.paintpoint.ro. Site-ul www.paintpoint.ro este deținut și administrat de PAINTPOINT SRL, cu sediul în Județul Târgu Mureș, Strada Georghe Doja 80, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/1054/2019, RO38607949. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări asupra acestor Termeni și Condiții, precum și orice modificări aduse site-ului www.paintpoint.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina respectivă, veți fi la curent cu cea mai nouă versiune a acestor prevederi.


 Obligațiile de înregistrare:


Pentru a putea cumpăra de pe www.paintpoint.ro trebuie să aveți statutul de persoană juridică înregistrată în Romania și să aveți un cont confirmat pe www.paintpoint.ro. Firma noastră nu vinde către persoane fizice, site-ul www.paintpoint.ro este destinat în exclusivitate persoanelor juridice. Atunci când utilizați serviciile noastre, declarați că infomațiile furnizate sunt veridice. În cazul în care ați comunicat informații false despre persoana Dvs. Sau compania reprezentată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea site-ului nostru, fără nicio notificare prealabilă.


  Preț și modalități de plată:


Prețurile prezentate în magazinul nostru online nu includ TVA (19%).  Prețul de achiziție prezentat pe factură va fi întotdeauna prețul specificat în contractul de vânzare-cumpărare.  Plata produselor și modalitatea de plată sunt cele agreate în contractul de vânzare-cumpărare.  


 Informații despre livrare:  


Termenul de livrare este cuprins între 1 zi lucrătoare și 7 zile lucrătoare, de la data preluării comenzii. Livrarea se face de către o firmă de curierat, la adresa menționată de client, în termen de minim 1 zi lucratoare de la expedierea comenzii și poate ajunge la destinație după maximum 3 zile lucrătoare, sau prin intermediul mașinilor de livrare ale companiei PAINTPOINT SRL. În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresa sau puncte de reper, vă rugăm să introduceți în căsuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii. În ziua în care coletul cu comanda Dumneavoastră va fi expediat, veți fi înștiințat telefonic de către unul dintre operatorii noștri, dar și de către curierul care a preluat coletul. În cazul în care nu puteți recepționa coletul la ora propusă de către curier, puteți schimba ora de livrare de comun acord cu acesta. Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află pe stoc veți fi înștiințat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă Dumneavoastră vă exprimați acordul.  Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societății de curierat sau transportatorului, conform legislației în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de firma noastră dacă se va face dovada culpei curierului și vom fi înștiințați în termen de 24 de ore de la primirea coletului.  În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost introduse greșit pe site, ne rezervăm dreptul de a anula livrarea produselor respective.  


  Informații referitoare la Retururi:


Politica de retururi este parte integrantă a termenilor și condițiilor www.paintpoint.ro și este detaliată aici: Returnare produse


  Drepturile de autor (Copyright):


Întregul conținut al site-ului www.paintpoint.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. PAINTPOINT .S.R.L.  sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.paintpoint.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail office@paintpoint.ro


 Prelucrarea datelor cu caracter personal:


Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul Dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate. Operatorul datelor cu caracter personal este compania PAINTPOINT SRL, adresa de corespondență fiind office@paintpoint.ro.  Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 datele cu caracter personal înseamnă orice informații care fac referire la identitatea unei persoane fizice.

Câteva exemple de date cu caracter personal:  

• Numele;  

• Adresa;  

• e-mailul;  

• IP-ul;  

• un cookie ID;  

• imaginea (poza sau filmare).  

www.paintpoint.ro colectează următoarele date personale:  

1. Date anonime de trafic și audienta  

2. Interacțiunea cu emailurile primite de tine în căsuța de email (vizualizarea, click-ul în cadrul newsletterelor)  

3. Interacțiunea cu diversele linkuri, imagini, bannere, căsute, videoclipuri de pe site-ul www.paintpoint.ro  

4. Informațiile furnizate de tine, direct, în cazul abonărilor, în cazul înscrierilor pentru primirea ofertelor, cumpărarea unui anumit produs.    

Începand cu data de 09 mai 2020, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: office@paintpoint.ro. Aveți dreptul de a cere accesul la datele Dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate.


 Conform GDPR aveți următoarele drepturi:


• Dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor Dvs. personale;  

• Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;  

• Dreptul la ștergerea datelor - puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;  

• Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;  

• Dreptul de opoziție - vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;  

• Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;  

• Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;  

• Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile in care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;  

• Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.  Vă puteți exercita aceste drepturi prin trimiterea unei solicitări la adresa de e-mail: office@paintpoint.ro


 Responsabilități privind produsele:


S.C. PAINTPOINT .S.R.L. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi facută responsabilă pentru orice pagubă aparută prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OUG 34/2014, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați secțiunea "Returnare produse"  Toate produsele comercializate de www.paintpoint.ro sunt importate în Romania de PAINTPOINT SRL, acestea fiind numai produse originale.


 Garanția:


Garantia se acordă conform prevederilor legale: OG21/1992; HG449/2003; HG457/2003; HG1514/2003 si specificatiilor din pagina fiecarui produs.  În cazul defectelor apărute în timpul duratei termenului de garanție, produsul va fi reparat/înlocuit de noi. Vă rugăm să-l expediați prin intermediul unui curier cu confirmare de livrare, la adresa specificată pe factură.  Expedierea se face pe cheltuiala clientului, returnarea produsului reparat/înlocuit cade în sarcina vânzătorului. Garanția presupune acționarea în conformitate cu instrucțiunile de folosire prezentate și folosirea corectă a produsului . În cazul termenului de garanție www.paintpoint.ro suportă toate cheltuielile pentru repararea sau înlocuirea produsului defect, remedierea sau înlocuirea produsului cu unul similar sau unul cu o valoare egală, dacă se constată că defecțiunea se datorează unor vicii de fabricație sau de material. Produsele defecte trebuie să fie însoțite de dovada scrisă a cumpărării în original (factura, chitanță, bon fiscal) și de o descriere a problemei reclamate, împreună cu toate accesoriile incluse în pachet.  

Garantia nu se acordă în următoarele situații:  

Produsele sunt deteriorate din cauza folosirii necorespunzătoare, abuzive, sau întreținerii incorecte. Dacă un produs este folosit în alte scopuri decât cel pentru care a fost produs. Dacă s-au executat intervenții asupra produsului de către o persoană neautorizată.  Produsul prezintă daune provocate de intemperii, incendii, cutremure, tensiuni electrice accidentale. Garanția nu se acordă produsului deteriorat în urma unei lovituri. Dacă se demonstrează că problema apărută nu se datorează unor defecte de fabricație sau de material, vă vom informa asupra costurilor reparației. Plata pentru reparație în acest caz se efectuează în avans. Clientul va suporta costurile oricărei solicitări nefondate. Magazinul online www.paintpoint.ro nu oferă posibilitatea de livrare a produselor în străinătate.


 Limitări referitoare la utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță:  


Art. 1. - Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:  sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel);  telecopiator (fax)  adresa de poștă electronică (e-mail)  

Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță în afara celor prevazute la art. 1 nu este permisă daca există un refuz manifestat de consumator.  Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță  imprimat neadresat;  imprimat adresat;  scrisoare tipizată;  publicitate tiparită cu bon de comandă;  catalog;  telefon cu interventie umană;  telefon fără intervenție umană (automat de apel, audiotext);  radio;  videofon (telefon cu imagine);  videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);  poștă electronică (e-mail);  telecopiator (fax);  televiziune (teleshopping).  Litigii    Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunostinta asupra faptului că legile romane guvernează Termenii și Condițiile de mai sus și orice conflict, indiferent de natura acestuia, care ar putea apărea între utilizator și S.C. PAINTPOINT .S.R.L.  În cazul unor eventuale conflicte între S.C. PAINTPOINT .S.R.L. și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare.  Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legea română în vigoare.


 Conciliere:


Dacă aveți probleme legate de o comandă, probleme care par a nu putea fi rezolvate cu persoana cu care vă aflați în legatură, puteți solicita conciliere internă gratuită cu Ionela Lachi, responsabil conciliere la www.paintpoint.ro, trimițând un email la adresa office@paintpoint.ro. Termenul în care se răspunde solicitărilor este de 48 ore.


 Coduri de conduită:  


www.paintpoint.ro respectă prevederile Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor.  


 Diverse:


Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecții Condițiile și Termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil incheiat.  Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.paintpoint.ro