Produsul a fost adăugat în coș cu succes Ne cerem scuze - stoc temporar epuizat

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Informații generale


Asigurarea protecției datelor cu caracter personal este un drept European pe care compania PAINTPOINT îl protejează în totalitate, tocmai de aceea vă asigurăm că datele Dumneavoastră vor fi prelucrate în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă în acest caz, pe teritoriul Romaniei.   Ne rezervăm dreptul de a actualiza și aduce modificări ori de câte ori este nevoie această Politică de Confidențialitate, pentru ca datele Dumneavoastră cu caracter personal să fie cât mai bine protejate și să fim într-un pas cu actualizările legale. În cazul oricărei minime modificări, vom afișa pe website-ul www.paintpoint.ro versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate.  Datele Dumneavoastră cu caracter personal le colectăm direct de la sursă, prin urmare aveți controlul deplin asupra informațiilor pe care ne-o oferiți și noi o prelucrăm. Câteva exemple de date cu character personal,pe care le primim de la Dumneavoastră la înregistrare:  Numele, adresa, e-mailul, IP-ul, un cookie ID  De asemenea, când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, date de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.  Ce sunt datele cu caracter personal și unde se colectează?


Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică.  În prezent, toate datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către PAINTPOINT SRL doar pe teritoriul României.  Compania PAINTPOINT SRL se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale tuturor clienților săi, prin implementarea unor măsuri tehnice cât mai actuale, conform standardelor industriei.  Transmisia acestor date se face folosind algoritmi de criptare contemporane, urmată de stocarea pe servere securizate, pentru a fi cât mai în siguranță.  Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi PayU. Orice informaţie privitoare la plată este criptată conform tehnologiei HTTPS cu criptare TSL 1.2.  Dezvăluirea datelor


Vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin intermediul Internetui sau altor reţele nu este complet sigură niciodată, existând mereu riscul ca datele Dumneavoastră să fie utilizate sau vizualizate de către persoane neautorizate. Compania PAINTPOINT SRL nu se face vinovată pentru erorile unor sisteme care nu se află sub controlul nostru.  Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul Dumneavoastră în caz de litigii cu organismele bancare internaționale sau în cazurile fraudării plăților.Drepturile Dumneavoastră:


Conform GDPR, aveți următoarele drepturi:  • Dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor Dumneavoastră cu caracter personal;  

• Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale sau le puteți completa;  

• Dreptul la ștergerea datelor - puteți obține ștergerea datelor, atunci când prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;  

• Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării, în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;  

• Dreptul de opoziție - vă puteți opune, în special prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;  

• Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;  

• Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;  

• Dreptul de retragere a consimțământului – atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământul Dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, neavând efect retroactiv.  Plângeri & sugestii


Vă puteți exercita în orice moment aceste drepturi sau ne puteți contacta cu orice problemă pe care o întâpinați, prin simpla trimitere unei solicitări la adresa de e-mail: data.protection@paintpoint.ro